Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) är en oberoende, ideell organisation för dig med intresse för området informationsteknik och juridik vilket även innefattar ”Legal Tech” och ”Reg Tech”. SIJU vill vara en samlande kraft och en plattform för de olika initiativ som görs inom detta område genom att skapa nya arenor för möten, möjliggöra samarbeten, påverka utvecklingen och göra Sverige starkt inom området juridik och IT. Juridiken och tekniken hänger inte alltid ihop och det ligger flera utmaningar i att få till regelverk som beaktar de tekniska förutsättningarna, samtidigt som teknikutvecklingen måste ske i samklang med juridiken – både nationellt och internationellt.

Tyngdpunkten i Sijus verksamhet är seminarierna. Föreningen arrangerar både avgiftsfria kvällsseminarier för medlemmarna och avgiftsbelagda seminarier för medlemmarna och övriga intresserade. Exempel på ämnesområden som behandlas är: personlig integritet, juristens arbetsredskap, immaterialrätt, myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet samt IT-avtal.

Rabatt till SIJUs medlemmar
IFI erbjuder SIJUs medlemmar 20 % rabatt på IT-rättsforum. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabattkoden återfinns i de mail som skickas till medlemmarna i SIJU med information om aktuella event.

Läs mer om SIJU här.