SIG Security är Sveriges största sammanslutning av personer som arbetar professionellt inom området IT- och informationssäkerhet. Sedan 1980 har föreningen arbetat för att företag, organisationer och myndigheter ska bli medvetna om vikten av IT- och informationssäkerhet. Samtidigt sprider SIG Security erfarenheter, kunskap, idéer och metoder kring säkerhet. Föreningen verkar också för att stimulera till kontakt mellan alla de individer som på ett eller annat sätt arbetar med säkerhetsfrågor. Föreningen har cirka 600 medlemmar.

IFI erbjuder Sig Securitys medlemmar 20 % rabatt IT-rättsforum. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden. För att ta del av erbjudandet behöver du en rabattkod och den hittar du när du loggar in på Sig Securitys medlemssida. Läs mer om Sig Security.

Svenska föreningen för IT och juridik (SIJU) är en oberoende, ideell organisation för dig med intresse för området informationsteknik och juridik vilket även innefattar ”Legal Tech” och ”Reg Tech”. SIJU vill vara en samlande kraft och en plattform för de olika initiativ som görs inom detta område genom att skapa nya arenor för möten, möjliggöra samarbeten, påverka utvecklingen och göra Sverige starkt inom området juridik och IT. Juridiken och tekniken hänger inte alltid ihop och det ligger flera utmaningar i att få till regelverk som beaktar de tekniska förutsättningarna, samtidigt som teknikutvecklingen måste ske i samklang med juridiken – både nationellt och internationellt.

Tyngdpunkten i Sijus verksamhet är seminarierna. Föreningen arrangerar både avgiftsfria kvällsseminarier för medlemmarna och avgiftsbelagda seminarier för medlemmarna och övriga intresserade. Exempel på ämnesområden som behandlas är: personlig integritet, juristens arbetsredskap, immaterialrätt, myndigheternas informationshantering, datorrelaterad brottslighet samt IT-avtal.

Rabatt till SIJUs medlemmar
IFI erbjuder SIJUs medlemmar 20 % rabatt på IT-rättsforum. Rabatten gäller på ordinarie pris och kan inte kombineras med andra erbjudanden. Rabattkoden återfinns i de mail som skickas till medlemmarna i SIJU med information om aktuella event. Läs mer om SIJU här.