Anna ForsDigital Strateg, Försäkringskassan

    Anna Fors är digital strateg på Försäkringskassan och en av utredarna i Försäkringskassans utarbetande av vitboken Molntjänster i samhällsbärande verksamhet. Anna har tidigare varit departementssekreterare med fokus på it-driftsfrågor på Finansdepartementet och digital strateg på TUI Nordic.

    Peter Nordström