Anna HolmbergProject Manager, Center for Intellectual Property (CIP)

    Anna Holmberg undervisar på Sahlgrenskas och Chalmers entreprenörsskolor i affärsjuridik och innovation management, med särskilt fokus på intellektuella tillgångar och immaterialrätt. Hon arbetar även på Center for Intellectual Property, en centrumbildning mellan Göteborgs universitet, Chalmers och NTNU (Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet). Anna är engagerad i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA), där hon sitter med i IVA Väst ledningsgrupp och i styrgruppen för Research2Business. Inom ramen för sitt arbete och sitt engagemang inom IVA har hon tittat på möjliga affärs- och innovationsrelaterade användningsområden för blockchain. Anna är jurist och har även en master i Business Creation and Entrepreneurship in Biomedicine från Sahlgrenska School of Innovation and Entrepreneurship.