Anna LöövAdvokat, Kompass Advokat

    Anna Lööv är advokat och biträder stora och medelstora företag inom försäkring, verkstadsindustri, e-handel och andra branscher. Hon grundade Kompass Advokat 2006 efter att ha arbetat som elektronikingenjör inom försvarsmakten, på Nacka tingsrätt och på två stora advokatbyråer. Anna är specialiserad på personuppgiftsrätt sedan nära 20 år. Hon är verksam som externt dataskyddsombud och besvarar i sin verksamhet många olika frågeställningar inom personuppgiftsrätten, bland annat om konsekvensbedömningar, personuppgiftsincidenter, kontakter med registrerade och styrning och kontroll av företags dataskyddsarbete. Hon biträder även klienter i tillsynsärenden hos Datainspektionen. Hon är en ofta anlitad och uppskattad föreläsare inom bland annat dataskyddsrätt och finansiell reglering.