Dag Strömanverksamhetschef CSEC, FMV  

    Dag Ströman är verksamhetschef för Sveriges Certifieringsorgan för IT-säkerhet som är lokaliserat inom Försvarets materielverk. Verksamheten syftar till att verifiera att IT-säkerheten i IT-produkter har de säkerhetsegenskaper som leverantörer utlovat. Dag har en civilingenjörsexamen från Linköpings tekniska högskola. Han har arbetat som programmerare, projektledare och chef i bl a företag som utvecklar IT-säkerhet och kryptoprodukter.  Dag Ströman är ordförande för Common Criteria Recognition Arrangement Management Committee, i vilket myndigheter från 29 länder samverkar kring regler för certifiering av IT-säkerhet. Dag Ströman representerar FMV i Samverkan för Informationssäkerhet (SAMFI) och Informationssäkerhetsrådet, samt medverkade vid förhandlingarna vid framtagandet av EU:s kommande förordning som etablerar ett ramverk för cybercertifiering i Europa.