Elisabeth Vestinadvokat och partner, Hannes Snellman

    Elisabeth leder Hannes Snellmans IP&Tech grupp i Stockholm. Hon har mer än 15 års erfarenhet av IT, teknik, digitalisering, dataskydd, immaterialrätt, marknads- och konsumenträtt, samt allmän affärsjuridik. Dessutom biträder hon företag inom corporate responsibility och compliance, med fokus på hållbarhet och antikorruption.

    Ann-Marie OvinAnna Collin