Jan-Olof AnderssonInformationssäkerhetschef och dataskyddsombud, ICA

    Jan-Olof Andersson har över 30 års erfarenhet inom säkerhetsområdet. Hans kunskap sträcker sig från fysiskt skydd mot informationssäkerhet, med fokus på vad som är bäst för organisationen. Kollegor i branschen ställer stor förtroende till honom och han har vid flera tillfällen utsetts till en av de mest framstående personerna inom informationssäkerhetsområdet. Han har erfarenhet av olika företag (privat, kommunal, hälso- och sjukvård och regering) i roll som konsult, säkerhetschef, informationssäkerhetschef och behärskar alla discipliner som finns inom säkerhetsområdet. Jan-Olof är också en efterfrågad föreläsare och lärare inom området och har även skrivit tio böcker om informationssäkerhet och säkerhetshantering.

    Hans senaste bok “Gå på djupet. Mät din informationssäkerhet – gå från att tro till att veta” har precis kommit ut och du kan läsa mer om den här!