Levi BergstedtChefsjurist, Truesec

    Levi Bergstedt är tidigare advokat och numera chefsjurist inom cybersäkerhetsbranschen med särskilt fokus på cybersäkerhetsrätt. Han har stor erfarenhet av framför allt hantering av komplexa personuppgiftsincidenter tillsammans med globala teams av jurister och advokater, cybersäkerhetsexperter, krisledare, PR-experter och försäkringsbolag/skadereglerare. Levi bistår kunder med alla frågor inom cybersäkerhetsrätt, IT-rätt och dataskydd samt frågor om t.ex. säkerhetsskydd och samhällsviktiga verksamheter.

    Cecilia Torelm Tornberg