Malin Antolin PerssonIT-upphandlare, Region Jämtland Härjedalen

    Malin är certifierad IT-upphandlare/upphandlare på region Jämtland Härjedalen. Hon var tidigare anställd i Östersunds kommun som sakkunnig inom förvaltningsjuridik, informationssäkerhet och dataskydd och innan dess har hon en lång bakgrund som utredare på Försäkringskassan. Malin har bred erfarenhet av strategisk stöd till myndigheter och förvaltningsjuridik i syfte att stärka medarbetare och myndigheten att uppnå lagefterlevnad i verksamheterna. Hon är utbildad förvaltningsjurist, fil.kand.