Malin Johanssonadvokat, MAQS advokatbyrå

    Malin Johansson är advokat på MAQS Advokatbyrå. Malin arbetar huvudsakligen mot bolag inom IT/Tech och bistår regelbundet i frågor rörande AI, teknik och digitalisering med fokus på IT-avtal, molntjänster, licensiering av mjukvara och immateriella rättigheter, implementering av AI, samt integritets- och informationssäkerhetsfrågor. Malin håller regelbundet utbildningar inom sina kompetensområden.