Marie SjöbergSenior jurist, Knowit

    Marie jobbar som senior jurist på Knowit med huvudfokus på säkerhetsskyddslagstiftningen, men även med uppdrag inom informationssäkerhet och dataskydd. Från sina tidigare befattningar på bl a Säkerhetspolisen har hon skaffat sig en unik erfarenhet av praktisk tillämpning av gällande regelverk. Marie ledde där bl.a. myndighetens arbete med extern tillsyn och rådgivning under den tidigare säkerhetsskyddslagstiftningen och hon har haft god insyn i utformandet av den nya säkerhetsskyddslagen och Säkerhetspolisens föreskrifter.

    Conny LarssonCaroline Sundberg