Mikael Westbergrättschef, Försäkringskassan

    Mikael Westberg är rättschef på Försäkringskassan. Han är kammarrättsassessor och har även bl.a. arbetat med sekretessfrågor på Justitiedepartementet samt haft uppdrag som särskild utredare åt regeringen samt medverkat som expert i ett flertal utredningar.