Patrik NybergPatrik Nyberg, Senior säkerhetskonsult, Omegapoint/Secana

    Patrik har mångårig erfarenhet av säkerhetsskyddsarbete, både som konsult och från anställningar som säkerhetsspecialist på Polismyndigheten, Affärsverket Svenska Kraftnät och Riksdagsförvaltningen. 

    Patrik har arbetat med säkerhetsskydd på både strategisk och operativ nivå, exempelvis med säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsprövning och säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal (SUA). 

    Patrik är idag senior säkerhetskonsult på Omegapoint/Secana där han även leder ett team av konsulter som arbetar med säkerhetsskydd och systematiskt säkerhetsarbete.