Per FjellmanSecurity Advisor & Team Leader, Secana

    Per har lång erfarenhet av arbete med säkerhetsskydd, informationssäkerhet och systematiskt säkerhetsarbete inom en mängd myndigheter och företag med höga krav på säkerhet. Han är generalist med inriktning mot systematiskt, ändamålsenligt och kostnadseffektivt säkerhetsarbete och har ett särskilt fokus på analyser, planering och utvärdering mot krav och behov. 

    Per är idag säkerhetsrådgivare på Secana där han också leder ett team av säkerhetskonsulter som genomför säkerhetsskyddsanalyser, bedriver metodutveckling och förändringsarbete med fokus på säkerhet tillsammans med olika organisationers högsta ledningsnivå. Per är även en frekvent anlitad föreläsare och utbildare