Sara Heikfolkjurist, Hannes Snellman

    Sara Heikfolk arbetar som biträdande jurist i Hannes Snellmans IP & Tech-grupp. Hennes fokusområden inkluderar bland annat integritet- och dataskydd, IT/teknologi, IP och medialagstiftning. Sara jobbar även med frågor inom detalj- och e-handel, och upprättar och förhandlar kommersiella avtal. Hon har erfarenhet av att arbeta med dataskyddsfrågor inom telekombranschen efter att ha varit sekonderad hos en av Sveriges största telekomoperatörer.