Stefan Larssonjurist och docent i teknik och social förändring, LTH, Lunds universitet

    Stefan Larsson är jurist och docent i teknik och social förändring vid institutionen för teknik och samhälle på LTH, Lunds universitet. Han är disputerad i såväl rättssociologi som i fysisk planering och hans forskning är inriktad mot digitalisering, datadrivna marknader och AI, med fokus på tillit, transparens och ansvar.