Marcus SörlanderPartner, Deloitte

    Marcus är en IT-risk och cybersäkerhetsexpert med över 25 års arbetserfarenhet inom området. Marcus har erfarenhet inom cybersäkerhet, IT-styrning, IT-revision, riskrådgivningstjänster, granskningar av regelefterlevnad samt avgivande av revisorsintyg/ISAE rapporter. Marcus tekniska expertis inkluderar bland annat IKT-styrning, kontinuitetshantering och hantering av tredjepartsrisker inom den finansiella sektorn.