Anders Häregårdverksametsstrateg, Stockholms Stad

    Anders Häregård är verksamhetsstrateg på avdelningen för IT och digitalisering inom Stockholms stads stadsledningskontor. Han har som uppdrag att tillgodose behoven av IT-tjänster hos stadens förvaltningar och bolag. Sedan Schrems II-domen har han arbetat med Stockholms stads inriktningsbeslut när det gäller tredjelandsöverföringar och med att komplettera stadens digitala arbetsplats med nya samarbetsverktyg. Anders har en MBA från Stockholms universitet.

    Susanne Stenberg