Karin Lönnhedenvikarierande generaldirektör, IMY

    Karin är  vikarierande generaldirektör på Integritetsskyddsmyndigheten, IMY. Hon leder IMY:s särskilda satsning på att ge stöd och vägledning till innovationsaktörer, där myndigheten som en av de första i Sverige startat en regulatorisk testverksamhet. Karin har lång erfarenhet som chef i myndighetsvärlden och har tidigare bland annat arbetat med analysverksamhet och policy- och strategifrågor inom rättsväsendet.