Anna Eidvalladvokat och partner, MAQS Advokatbyrå

    Anna Eidvall är advokat och partner på MAQS. Hon är specialiserad inom dataskyddsrelaterade frågor och har omfattande erfarenhet av implementering och rådgivning kring dataskyddsprogram, policys och interna processer, bedömning och reglering av internationella samarbeten samt användning av data kopplat till företagsvärdering. Hon arbetar branschöverskridande – både med reglerad och icke-reglerad verksamhet. Anna skriver artiklar och föreläser ofta inom integritet- och dataskydd.

    Håkan Burdén