Håkan Burdensenior forskare, RISE

    Håkan är senior forskare på RISE med bakgrund inom agil mjukvaru-utveckling. Håkan undervisar också på Chalmers, inom etik och hållbarhet. Han forskar om hur de europeiska regleringarna inom digitalisering påverkar svenska aktörer och ändrar marknaden.

    Susanne Stenberg