Thomas WallanderSenior rådgivare, FMV/Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering

    Thomas är senior rådgivare vid Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (FMV/ICC). Han har tidigare arbetat som bland annat domare och med statliga utredningar. Han var huvudsekreterare i Cybersäkerhetsutredningen, som lämnat förslag på organisation och författningsbestämmelser i anslutning till EU:s cybersäkerhetsakt.