Agenda

09:00 IT-rättsforum inleds av dagens moderatorer

Caroline Sundberg, Advokat och Partner, Hannes Snellman och Conny Larsson, Advokat, Singularity Law

09:05 Sammanfattning: EU:s nuvarande och kommande regleringar inom digitalisering, data och säkerhet

 • Status för kommande lagstiftning – vad är på gång?
 • Vad innehåller förslagen och vilket är syftet med dessa?
 • Hur vill EU reglera AI?
 • Hur hänger de olika regelverken ihop med varandra? Överlappningar och skillnader

Caroline Sundberg, Advokat och partner, Hannes Snellman 

09:45 AI-förordningen – mjukvara som produkt på EU:s marknad

 • AI-förordningen – dess innehåll och tillämpning
 • Konkreta exempel på vad de kommande AI-reglerna innebär i praktiken
 • Erfarenheter från forskning inom AI

Susanne Stenberg, senior forskare och Håkan Burden, senior forskare, RISE

10:30 - Förmiddagspaus

10:50 Senaste utvecklingen kring EU:s lagstiftning avseende cybersäkerhet

 • EU:s cybersäkerhetsakt – utvecklingen av certifieringsordningar
 • Krav på certifiering för ökad cybersäkerhet i några av EU:s regelverk som NIS2 och CRA
 • EU-domstolens syn på utvecklingen av harmoniserade standarder – betydelsen för cybersäkerhetscertifiering

Thomas Wallander, Senior rådgivare, FMV/Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering

NIS2 – hur säkerställer du att din verksamhet är redo att leva upp till lagen?

 • Varför är NIS2 så mycket mer omfattande än NIS1?
 • Hur kan leveranskedjesäkerhet hanteras, både tekniskt som legalt?
 • Hur förhåller sig NIS och GDPR till varandra?
 • Handlingsplan – vad behöver du göra steg för steg för att vara redo till hösten 2024?

Conny Larsson, advokat, Singularity Law och Anders Jonsson, Cyber Security & GDRP-expert, Secureappbox

12:10 - Lunch

Spår A - Dataskydd

13:10 GDPR- uppdatering – nyheter, rättsfall och praxis

 • Överblick av aktuella nyheter, rättsfall och tillsynsärenden
 • Djupdykningar i viktiga domar och tillsynsärenden – hur påverkas svenska verksamheter?
 • Senaste nytt om vägledning inom praktisk tillämpning av GDPR

Anna Eidvall,
advokat och partner
MAQS Advokatbyrå

 

Karin Schurmann,
advokat och partner,
MAQS Advokatbyrå

13:50 IMY:s regulatoriska testverksamhet – fördjupad vägledning om dataskyddsregler

 • Varför har IMY valt att pröva arbetssättet regulatorisk testverksamhet?
 • Vad innebär testverksamheten i praktiken?
 • Finns det erfarenheter från pilotprojekten som är användbara i användbara i andra innovationsprojekt?

Karin Lönnheden,
vikarierande generaldirektör,
IMY 

Spår B - Informationssäkerhet

13:10 Informationssäkerhet – hur hänger juridiken ihop med standarder och certifieringar?

 • Hur kan du dra nytta av standarder som ISO/IEC 27001 för att leva upp till regelverk som DORA och NIS?
 • Vilka fallgropar och framgångsfaktorer finns när man ska navigera mellan standarder och regelverk i efterlevnadsarbetet?
 • Cybersäkerhetsexpertens syn på den framväxande rättsliga regleringen av området

Fredrik Blix,
Director Cybersecurity & Law,
Knowit Insight 

13:50 Införandet av DORA – den nya förordningen om digital operativ motståndskraft

 • Förordningens innehåll och viktigaste krav
 • Krav på olika aktörer exempelvis tredjepartsleverantörer och molnleverantörer
 • Vad du ska ta höjd för redan idag för att uppnå compliance?

Lanna Cengic,
Manager Cyber & IT,
Deloitte

14:30 - Kort paus

14:50 Användningen av amerikanska tjänster i praktiken före och efter adekvansbeslutet

 • Så gjorde Stockholms stad sin riskbedömning inför införandet av Zoom X
 • Vilka i organisationen var inblandade i att fatta beslutet?
 • Hur ser Stockholms stad på framtida användning av amerikanska molntjänster i ljuset av EU-US Data Privacy Framework

Anders Häregård, verksamhetsstrateg, Stockholms Stad

Panelsamtal

15:10 Internationella dataöverföringar efter EU-US Data Privacy Framework

 • Vad innebär det nya avtalet i praktiken?
 • Är det grönt ljus för dataöverföring till USA nu? – vad säger det aktuella rättsläget?
 • Kan vi lita på att avtalet håller över tid?
 • Hur säkerställer vi säkerheten och åtkomsten till vår data?

Anders Häregård, verksamhetsstrateg, Stockholms Stad
Emilia Malmberg Larson,
advokat, Advokatfirman Delphi
Fler paneldeltagare presenteras inom kort

Keynote

15:45 The EU–US Data Privacy Framework – why noyb will challenge it?

 • The fundamental problem with FISA 702 and political solutions to legal problems
 • noybs plans to challenge the decision to CJEU
 • What needs to be done to protect the rule of law and EU citizens’ privacy

Max Schrems, Honorary Chairman, Noyb

16:30 - Konferensen sammanfattas

16:45 - Konferensen avslutas

IFI reserverar sig för programändringar

13:40 - Kort paus

15:45 - Kort paus