IT-rättsforum 13 november

[ 08:30 ] REGISTRERING

[ 09:00 ] Inledning – nuläge och senaste nytt inom IT-rätten med dagens moderator Conny Larsson, advokat, Singularity Law AB

[ 09:30 ] Den nya säkerhetsskyddslagen – vad innebär den och vilka omfattas av den?
 • Vad innebär det i praktiken att träffas av säkerhetsskyddslagens krav?
 • Säkerhetsskyddsavtal och säkerhetsprövning inklusive registerkontroll av personal
 • Informationssäkerhet och informationsklassificering i relation till säkerhetsskyddslagen
 • Kopplingen mellan säkerhetsskyddslagen andra lagar såsom GDPR och NIS-direktivet

Marie Sjöberg, senior jurist, Knowit

[ 10:15 Förmiddagskaffe

[ 10:45 ] CYBER SECURITY ACT – Hur kontrollerars säkerheten hos molnleverantörer inom EU?
 • EU reglerar Internet och molnleverantörer – Varför?
 • Varför bildades “The Hague forum for cloud contracting” Sept 2019?
 • Vad innebär ett gemensamt lagstadgat EU-certifieringsramverk för dig?
 • Hur man hanterar risken för leverantörsinlåsning
 • Kopplingen till det kommande GDPR-certifiering (Art 42-43)
 • Vad innebär ett gemensamt EU-certifieringssystem för cybersäkerhet i praktiken?

Anders Jonson, Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

[ 11:30 ] Informationssäkerhet – var står vi idag och vilka utmaningar väntar framåt?
 • Vad innebär den dramatiska ökningen i mängden data vi genererar för informationssäkerheten?
 • Utmaningarna med system och information som lyder under många olika regelverk
 • Hur ökar vi informationssäkerheten både på nationell nivå och för enskilda verksamheter framåt?

Ulrika Evertsson Hansson, CISO, Swedish Space Corporation 

[ 12:15 ] Lunch

SPÅR A

[ 13:15 ] NIS-direktivet – en genomgång av direktivet och av MSB:s föreskrifter 
 • Hur hänger hela systemet ihop på nationell nivå och på EU-nivå?
 • Identifieringen – hur ska man veta om man omfattas eller inte?
 • Kraven på att arbeta systematiskt och riskbaserat med informationssäkerhet
 • Incidentrapportering – reglering och processer för att rapportera incidenter
 • Vad är på gång, ny reglering och ytterligare stöd?

Helena Andersson, verksamhetsstrateg, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB)

SPÅR B

[ 13:15 ] Digital Single Market-direktivet – harmoniseringens effekter på svensk upphovsrätt
 • Nyheter och syftet med direktivet – har oron för internets frihet varit befogad?
 • Text- och datautvinning enligt direktivet
 • Effekterna för kollektiv rättighetsförvaltning
 • ”Länkskatten” och ”censuren” – Utvidgade rättigheterna för pressen och nya skyldigheter för onlineleverantörerna
 • Processen med att implementera direktivet i svensk lag

Martin Zeitlin, biträdande jurist, MarLaw

SPÅR A

[ 14:05 ] Dessa rättsfall kommer att påverka dina IT-upphandlingar
 • Ta del av de viktigaste och mest intressanta rättsfallen för IT-upphandlingar
 • Hur påverkar den senaste rättspraxisen praktiskt den offentliga IT-upphandlingen?
 • Vilka trender kan urskiljas för offentliga IT-upphandlingar och IT-avtal?

Martin Bogg, advokat, Delphi

SPÅR B

[ 14:05 ] PSD2, GDPR och Open Banking
 • Teknisk utvecklingen och nya regelverk – en ny transparent marknad för bankernas kundinformation
 • Open Banking- vad är det och vilka aktörer berörs?
 • Vad innebär förändringarna i förhållande till banksekretess, GDPR och PSD2?

Sebastian Sundberg, Head of Financial Regulation och Henrik Lindstrand, Senior Associate, Cederquist

 

[ 14:50 ] Eftermiddagsfika

[ 15:20 ] GDRP-resan 2.0 – vad händer nu?
 • Senaste nytt om domar och beslut internationellt och i Sverige
 • Datainspektionens arbete – vad har de hittills lagt fokus på att granska?
 • Hur jobbar du vidare på ett smidigt sätt för att undvika att ”sila myggen och svälja kameler”?

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman

[ 16:05 ] AI och maskininlärning – juridiken, samhället och etiken
 • Artificiell intelligens (AI) – en överblick av implikationer för samhälle, juridik och individer
 • Hur kan vi förstå EU-kommissionens etiska guidelines på AI-området och vad betyder de för rättsutvecklingen?
 • Varför beskrivs AI ibland som en black box och vilken roll spelar transparens för ansvarsfördelning?
 • Hur samspelar AI och självlärande teknologier med samhällets skevheter och vilka utmaningar medför det?

Stefan Larsson, jurist och docent i teknik och social förändring, LTH, Lunds universitet

[ 16:50 ] IT-rättsforum sammanfattas och avslutas

IFI reserverar sig för ändringar i programmet