Agenda

09:00 IFI hälsar välkommen till årets IT-rättsforum

Anna Collin
IFI

09:10 Moderator Conny Larsson inleder konferensen med årets största nyheter i korthet

 • Genomgång av dagens agenda
 • Summering av årets största och viktigaste nyheter inom IT-rätten

Conny Larsson
Advokat, Singularity Law AB

Keynote

09:30 Max Schrems’ thoughts on the consequences of Schrems II and data transfer, e-privacy and coming privacy projects

Max Schrems
Lawyer and Chairman, noyb.eu

10:15 - Förmiddagspaus

10:35 Tre år med GDPR – en uppdatering från Integritetsskyddsmyndigheten

 • Så fortsätter IMY:s arbete med tillsyn och granskning
 • Hur ska organisationer tänka i nuläget för att arbeta proaktivt med att leva upp till GDPR?
 • EDPB:s slutgiltiga rekommendationer efter Schrems II och Privacy Shield

Laura Eriksson
jurist, Integritetsmyndigheten

11:15 - Kort paus

11:20 Samarbets- och videokonferensverktyg som lever upp till offentlig sektors krav

 • Resultatet av den myndighetsgemensamma arbetsgruppens arbete
 • Hur förhåller sig Skatteverket till resultatet – hur används listan som underlag för upphandling?
 • Vad är nästa steg i arbetet framåt?

Peter Nordström
Strateg, Skatteverket

12:00 - Lunch

Paneldiskussion

13:00 IT-juridiken i praktiken – hur skapar vi bättre kommunikation och förståelse mellan IT och juridik?

 • Hur gör vi juridiken mer begriplig för övriga delar av verksamheten?
 • Öka förståelsen för tekniken för att kunna tolka lagen mer korrekt
 • Så skapar vi processer för att involvera jurister vid rätt tillfälle i beslut som rör IT för ett mer effektivt samarbete

Modereras av

Stefan WahlbergStefan Wahlberg
Juridisk journalist

I panelen

Linn AlfredsssonLinn Alfredsson
Chefsjurist, Microsoft Sverige

Ann-Marie OvinAnn-Marie Ovin
CIO, Vinge

Anna ForsAnna Fors
Digital strateg, Försäkringskassan

13:40 - Kort paus

Spår A

13:50 EU Cloud Code of Conduct – godkänd uppförandekod för molntjänster inom EU

 • Innehållet i EU Cloud Code of Conduct – detta omfattar de nu godkända uppförandekoderna för molntjänster inom EU
 • Uppförandekodernas användning vid upphandling, kravställning och köp av molntjänster
 • Microsoft, Amazon & Google – hur förhåller de sig till de stora spelarna till den godkända uppförandekoden – är de med på tåget?

Anders JonssonAnders Jonson
Cyber Security & GDPR Expert, SecureAppbox

14:35 - Eftermiddagspaus

15:00 Nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring– en genomgång av de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen

 • Innehåll och användningsområde för de nya standardklausulerna -vad är nytt?
 • Hur avgör vi vilken modul som passar vårt avtal?
 • Kopplingen mellan EDPB:s uppdaterade rekommendationer och nya åtaganden i standardavtalsklausulerna, hur hantera dessa vid överföring till t ex USA.
 • Hur gör vi rent praktiskt, vad behöver man ta ställning till och fylla i vid användning?

Caroline SundbergCaroline Sundberg
Advokat, Hannes Snellman

Spår B

13:50 Förändringarna i Säkerhetsskyddslagen, bakomliggande syftet och hur de påverkar i praktiken

 • Säkerhetsskyddschefens stärkta roll – hur leva upp till kraven på hur vi leder och samordnar vårt säkerhetsskydd
 • Stärkt skydd vid avtal och samarbete – så förändras användningen av säkerhetskyddsavtalet
 • Så påverkas din verksamhet av tillsynsmyndigheternas ökande befogenheter kring sanktioner och viten samt förändrad tillsynsstruktur

Marie SjöbergMarie Sjöberg
Senior jurist, Knowit

14:35 - Eftermiddagspaus

15:00 NIS 2 – vad innebär förslaget till nytt direktiv?

 • Syftet med förändringarna i NIS 2 – vilka brister har identifierats?
 • Nya sektorer och aktörer påverkas – vilka är de?
 • Ökad tillsyn och hårdare tillsynsåtgärder – högre krav på efterlevnad
 • Hur hänger NIS ihop med GDPR och Cyber Security Act?

Conny LarssonConny Larsson
Advokat, Singularity Law AB

15:45 - Kort paus

Paneldiskussion

15:50 Ansvarsfull AI och den nya EU-förordningen

 • Vad innehåller förslaget till den nya EU-förordningen?
 • Hur ser vi till att etik och hållbarhet finns med i AI-projekt redan från början?
 • Hur hanterar vi ansvarsfrågan för AI och machine learning när juridiken är otydlig och rättsfall saknas?

Modereras av

Stefan WahlbergStefan Wahlberg
Juridisk journalist

I panelen

Josefin RosénJosefin Rosén
AI & Analytics Leader Nordics, Sas Institute

Stanley GreensteinStanley Greenstein
(Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet

Elisabeth VestinElisabeth Vestin
Advokat & Partner, Hannes Snellman

16:30 - Konferensen avslutas och sammanfattas

IFI reserverar sig för programändringar