IT-rättsforum 2020

Programmet uppdateras kontinuerligt. IFI reserverar sig för programändringar.

[  09:00] Moderator Conny Larsson inleder IT-rättsforum 2020 – årets största nyheter i korthet
 • Genomgång av dagens agenda
 • Summering av årets största och viktigaste nyheter inom IT-rätten

Conny Larsson , advokat, Singularity Law

[  09:30] Föreläsare presenteras inom kort

TBD 

[ 10:15-10:30 ] Paus

[ 10:30 ] GDPR – tillsyn, aktuella rättsfall och Schrems II
 • Summering av en granskning av över 100 tillsynsärenden runt om i Europa
 • Gemensamma nämnare i domarna – vad säger rättspraxis och aktuella rättsfall?
 • Vad innebär en tillsyn – och hur går den till i praktiken?
 • Schrems II-analys – status gällande rekommendationer och åtgärder
[  inkl ] Frågestund 

Caroline Sundberg, advokat och Sara Heikfolk, associate, Hannes Snellman

[11:10 ] Hur säkrar vi i praktiken efterlevnad av GDPR när vi upphandlar IT?
 • Hur ska vi kravställa inför upphandling?
 • Viktiga aspekter att tänka på under utvärdering och förhandling?
 • Hur ska vi tänka då vi tecknar personuppgiftsbiträdesavtal , generellt och när det är flera parter involverade i och utanför EU
 • Vad krävs av oss när det gäller revision och uppföljning under avtalstiden?
[ inkl ] Frågestund 

Johanna Linder, advokat och delägare, Cederquist

[ 12:00-13:00 ] Lunch
[13:00-13:40 ] SPÅR A, pass 1
 • Praktiskt informationssäkerhetsarbete
[inkl ] Frågestund 

Talare presenteras inom kort

[13:50-14:30 ] SPÅR A, pass 2 Säkerhetsskyddslagstiftningen och systematiskt säkerhetsskyddsarbete
 • Hur bedömer du säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?
 • Vad innebär det att bedriva säkerhetskänslig verksamhet eller hantera säkerhetsskyddsklassificerade uppgifter?
 • Hur får vi effekt av vårt säkerhetsskyddsarbete och säkerställer efterlevnad av författningskraven?
 • Globala trender som legat till grund för den nya säkerhetsskyddslagens utformning
[inkl ] Frågestund 

Patrik Nyberg, Senior säkerhetskonsult, Omegapoint Cyber Security

[13:00-13:40 ] SPÅR B, pass 1
 • Cyber Security Act
[inkl ] Frågestund 

Talare presenteras inom kort

[13:50-14:30 ] SPÅR B, pass 2 E-privacy och cookies
[inkl ] Frågestund 

Alexander Jute, Advokat, Marlaw Advokatbyrå

[ 14:30-14:50 ] Paus och sen återsamling i plenum

[ 14:50] IT-rätt i praktiken – framgångsrika arbetssätt för att implementera juridiken i verksamheten
 • Ökad compliance genom att låta bolagsjurister ha god insyn i verksamheten
 • Så blir juristen en samarbetspartner i stället för en bromskloss
 • Skapa tvärfunktionella forum för att gemensamt göra bedömningar i svåra frågor som till exempel kring molntjänster
 • GDPR, säkerhetsskyddslagen och E-privacy – praktiska erfarenheter från att implementera och förbereda för nya regelverk
[ inkl] Frågestund 

Ida Mazzenga, senior bolagsjurist, Telia Sverige

[ 15:30-15:40 ] Paus 

 


[15:40-16:10 ] Framgångsrik digitalisering av svenska verksamheter i enlighet med nationell lagstiftning

De senaste åren har diskussionerna kring molntjänster, digitalisering och integritet gått varma och debatten har stundtals varit het. Under detta samtal kommer vi att angripa utmaningarna från ett långsiktigt och reflekterande perspektiv.

 • Hur hänger juridiken, tekniken och marknaden ihop?
 • Lagstiftning, regler och rättsutveckling – vad gäller?
 • Hur ska Sverige vara i framkant i digitaliseringen?
 • Innovationskraften på marknaden – hur tänker leverantörerna?

Syftet med samtalet är att nyansera bilden, visa på svårigheter och diskutera möjliga vägar framåt.

[ inkl ] Frågestund

Mikael Westberg, rättschef, Försäkringskassan
Daniel Melin, IT-strateg, Skatteverket
Charlotte Darth,
vd, Binero Group 

Panelen leds av Stefan Wahlberg

[ 16:10-16:15 ] IT-rättsforum avslutas 
18 november, 09:00 - 17:00
IFI Online
Få platser kvar