IT-rättsforum 2021

IFI reserverar sig för programändringar.

09:00 IFI hälsar välkommen till årets IT-rättsforum

Anna Collin, Director, IFI 

09.10 Moderator Conny Larsson inleder konferensen med årets största nyheter i korthet

 • Genomgång av dagens agenda
 • Summering av årets största och viktigaste nyheter inom IT-rätten

Conny Larsson , advokat, Singularity Law

Keynote
09:30 Max Schrems’ thoughts on the consequences of Schrems II and data transfer, e-privacy and coming privacy projects

Max Schrems, Lawyer and Honorary Chairman, NOYB

10:15 Förmiddagspaus

10:35 Tre år med GDPR – en uppdatering från Integritetsskyddsmyndigheten

 • Så fortsätter IMY:s arbete med tillsyn och granskning
 • Hur ska organisationer tänka i nuläget för att arbeta proaktivt med att leva upp till GDPR?
 • EDPB:s slutgiltiga rekommendationer efter Schrems II och Privacy Shield

Laura Eriksson, jurist, Integritetsskyddsmyndigheten 

11:20 TBA 

12:00 Lunch

Paneldiskussion
13.00 IT-juridiken i praktiken – hur skapar vi bättre kommunikation och förståelse mellan IT och juridik?

 • Hur gör vi juridiken mer begriplig för övriga delar av verksamheten?
 • Öka förståelsen för tekniken för att kunna tolka lagen mer korrekt
 • Så skapar vi processer för att involvera jurister vid rätt tillfälle i beslut som rör IT för ett mer effektivt samarbete

Modereras av Stefan Wahlberg, juridisk journalist
I panelen
Linn Alfredsson, chefsjurist, Microsoft Sverige
Ann-Marie Ovin
, CIO, Vinge 

13:40 Kort paus 

Spår A

13:50 EU Cloud Code of Conduct – godkänd uppförandekod för molntjänster inom EU

 • Innehållet i EU Cloud Code of Conduct – detta omfattar de nu godkända uppförandekoderna för molntjänster inom EU
 • Uppförandekodernas användning vid upphandling, kravställning och köp av molntjänster
 • Microsoft, Amazon & Google – hur förhåller de sig till de stora spelarna till den godkända uppförandekoden – är de med på tåget?

Anders Jonsson, Cyber Security och GDPR-expert, Secureappbox

14:35 Eftermiddagspaus 

15:00 Programpunkt meddelas inom kort 

13:40 Kort paus

Spår B

13.50 Nya standardavtalsklausuler för tredjelandsöverföring– en genomgång av de standardavtalsklausuler som antagits av EU-kommissionen

 • Innehåll och användningsområde för de nya standardklausulerna -vad är nytt?
 • Hur avgör vi vilken modul som passar vårt avtal?
 • Kopplingen mellan EDPB:s uppdaterade rekommendationer och nya åtaganden i standardavtalsklausulerna, hur hantera dessa vid överföring till t ex USA.
 • Hur gör vi rent praktiskt, vad behöver man ta ställning till och fylla i vid användning? 

Caroline Sundberg, advokat, Hannes Snellman 

14:35 Eftermiddagspaus 

15:00 Förändringarna i Säkerhetsskyddslagen, bakomliggande syftet och hur de påverkar i praktiken

 • Säkerhetsskyddschefens stärkta roll – hur leva upp till kraven på hur vi leder och samordnar vårt säkerhetsskydd
 • Stärkt skydd vid avtal och samarbete – så förändras användningen av säkerhetskyddsavtalet
 • Så påverkas din verksamhet av tillsynsmyndigheternas ökande befogenheter kring sanktioner och viten samt förändrad tillsynsstruktur

Marie Sjöberg, senior jurist, Knowit

15:45 Kort paus

Paneldiskussion
15:55 Ansvarsfull AI och den nya EU-förordningen

 • Vad innehåller förslaget till den nya EU-förordningen?
 • Hur ser vi till att etik och hållbarhet finns med i AI-projekt redan från början?
 • Hur hanterar vi ansvarsfrågan för AI och machine learning när juridiken är otydlig och rättsfall saknas?

Modereras av Stefan Wahlberg, juridisk journalist
I panelen
Josefin Rosén
, AI & Analytics Leader Nordics, Sas Institute
Stanley Greenstein, (Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet
Elisabeth Vestin,
advokat och partner, Hannes Snellman 

16:30 Konferensen sammanfattas och avslutas