Programmet presenteras löpande

Agenda

IT-rättsforum inleds av dagens moderatorer

Caroline Sundberg, advokat och partner, Hannes Snellman och Conny Larsson, advokat, Singularity Law

Keynote – The Digital Decade of the European Union

 • The vision for an EU fit for the digital age
 • What are the implications for companies, government agencies and citizens?
 • Coming legislation – what can we expect in the next few years?

Eric Peters, Deputy Head of Unit DG CONNECT, European Commission

GDRP- uppdatering – nyheter, rättsfall och praxis

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Vad behöver du lära dig av domar och praxis?
 • Nyheter och trender inom GDPR

Agnes Hammarstrand, advokat och partner och Johan Engdahl, advokat och partner, Delphi

Hur kommer det juridiska landskapet att förändras i spåren av The Digital Decade?

 • GDPR, NIS, CSA, AI-förordningen med flera – var möts de och var skiljer de sig åt?
 • Hur samspelar de olika regelverken och initiativen från EU?
 • Så skapar du en överblick över alla delar för att förstå hur de hänger ihop

Lisa Lundin, konsultchef och Director juridik, Knowit

Statusuppdatering: Molnet och tredjelandsöverföringar ur ett juridiskt perspektiv

 • Trans-Atlantic Data Privacy Framework – vad är nuläget angående det nya avtalet för dataöverföring mellan EU och USA?
 • Vilka är våra utmaningar? – verksamhetsmässigt, avtalsmässigt och tekniskt

Caroline Sundberg, advokat och partner, Hannes Snellman

Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

 • Skatteverkets upphandling och RFI – ta del av alla underlag
 • Hur genomför man ett lyckat test av helt nya lösningar och produkter?
 • Framgångsfaktorer för att lyckas samarbeta med andra aktörer med samma behov och skapa dialog med leverantörerna för att få sina behov mötta

Peter Nordström, strateg, Skatteverket 

Molnmigrering och riskbedömning – vad är möjligt och lämpligt?

 • Kan man använda en riskbaserad approach i frågor om tredjelandsöverföring i ljuset av EDPB:s rekommendationer och dataskyddsmyndigheternas tillsynspraxis?
 • Hur ska man tänka och hur ska man göra en sådan riskbedömning?
 • Hur påverkar regulatoriska krav och andra branschspecifika regler

Daniel Lundqvist, advokat och partner, Kahn Pedersen

Keynote – Reflections on the coming new Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Max Schrems, Honorary Chairman, noyb

09:10 Lorum ipsum

 • Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:10 Lorum ipsum

 • Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:10 Lorum ipsum

 • Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

09:10 Lorum ipsum

 • Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

Spår A

13:50 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum

Anders JonssonFörnamn Efternamn
Titel, Företag

14:35 - Eftermiddagspaus

15:00 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum

Caroline SundbergFörnamn Efternamn
Titel, Företag

Spår B

13:50 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum

Marie SjöbergFörnamn Efternamn
Titel, Företag

14:35 - Eftermiddagspaus

15:00 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Conny LarssonConny Larsson
Advokat, Singularity Law AB

Paneldiskussion

15:50 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Modereras av

Stefan WahlbergFörnamn Efternamn
Titel, Företag

I panelen

Josefin RosénFörnamn Efternamn
Titel, Företag

Stanley GreensteinFörnamn Efternamn
Titel, Företag

Elisabeth VestinFörnamn Efternamn
Titel, Företag

IFI reserverar sig för programändringar

10:15 - Förmiddagspaus

10:15 - Förmiddagspaus

10:15 - Förmiddagspaus

11:15 - Kort paus

12:00 - Lunch

13:40 - Kort paus

15:45 - Kort paus

16:30 - Konferensen avslutas och sammanfattas