IT-rättsforum 2021 – programmet presenteras löpande

IFI reserverar sig för programändringar.

Moderator Conny Larsson inleder IT-rättsforum 2021 – årets största nyheter i korthet
  • Genomgång av dagens agenda
  • Summering av årets största och viktigaste nyheter inom IT-rätten

Conny Larsson , advokat, Singularity Law

Förändringarna i Säkerhetsskyddslagen, bakomliggande syftet och hur de påverkar i praktiken

  • Säkerhetsskyddschefens stärkta roll – hur leva upp till kraven på hur vi leder och samordnar vårt säkerhetsskydd
  • Stärkt skydd vid avtal och samarbete – så förändras användningen av säkerhetskyddsavtalet
  • Så påverkas din verksamhet av tillsynsmyndigheternas ökande befogenheter kring sanktioner och viten samt förändrad tillsynsstruktur

Marie Sjöberg, senior jurist, Knowit

Paneldiskussion – Ansvarsfull AI och den nya EU-förordningen

  • Vad innehåller förslaget till den nya EU-förordningen?
  • Hur ser vi till att etik och hållbarhet finns med i AI-projekt redan från början?
  • Hur hanterar vi ansvarsfrågan för AI och machine learning när juridiken är otydlig och rättsfall saknas?

Josefin Rosén, AI & Analytics Leader Nordics, Sas Institute
Stanley Greenstein, (Jur. Dr.) universitetslektor i rättsinformatik vid Institutet för rättsinformatik, Juridiska institutionen, Stockholms Universitet