Agenda 2024

Programmet presenteras löpande

IT-rättsforum inleds av dagens moderator

Caroline Sundberg, advokat och Partner, Hannes Snellman

EU:s digitala decennium – statusuppdatering av aktuell och kommande lagstiftning

 • Vilka förordningar och direktiv från EU har klubbats under det senaste året och vilka är på gång?
 • Hur hänger lagarna ihop och var kan vi hitta synergier?
 • Prioriteringar här och nu – hur avgöra vad ni bör fokusera på just nu?
 • Vad kan vi förvänta oss framåt – en utblick över kommande lagstiftning

 Caroline Sundberg, advokat och partner, Hannes Snellman 

AI-förordningen och GDPR – så påverkar regelverken dina AI-projekt

 • AI-förordningens viktigaste punkter – en sammanfattning
 • GDPR och AI – vad behöver man särskilt tänka på? Vad säger vägledning och praxis på området?
 • Praktiskt perspektiv – hur implementerar man regelverken i praktiken?

Karin Schurmann, advokat och partner och Malin Johansson, advokat, MAQS Advokatbyrå

Inköp av AI-system – process, kravställning och avtal

 • Hur behöver inköpsprocessen anpassas till AI – vilka frågor behöver lyftas och vilka åtgärder behöver vidtas när?
 • Kravställning – vad behöver du tänka på vid AI-inköp?
 • Avtal vid AI-inköp – vad bör förhandlas?
 • Hur skapar du AI-register och säkrar regelefterlevnad över tid?

Johanna Linder, advokat och partner, Advokatfirman Cederquist

Statusuppdatering – NIS2-direktivet och den nya cybersäkerhetslagen

 • Vad säger slutbetänkandet – nyheter och viktiga delar
 • Hur kommer lagen att utformas? – uppdatering utifrån nuläget
 • Innehåll och omfattning

Helena Andersson, verksamhetsstrateg, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

Spår A

Lagstiftning avseende cybersäkerhet och relationen till certifieringar

 • CSA:s certifieringsordningar som verktyg för att möta cybersäkerhetskrav i NIS2 och CRA.
 • Närmare om kopplingen mellan NIS2 och certifierade tjänster – finns krav på att använda certifierade tjänster?
 • Uppdatering om certifiering om molntjänster – vilka krav kommer att ställas för att få en certifiering?

Thomas Wallander,
senior rådgivare,
Inspektionen för cybersäkerhetscertifiering (FMV/ICC)

Checklista för NIS2 och den nya cybersäkerhetslagen

 • Vilka åtgärder behöver ni vidta och var börjar ni?
 • Hur drar du nytta av nuvarande compliancearbete för att undvika onödigt dubbelarbete
 • Vilka kompetenser behöver samarbeta för att lyckas i arbetet?
 • Konkreta tips för att komma i mål till lagen träder i kraft

Agnes Hammarstrand, 
advokat och partner,
Advokatfirman Delphi

Spår B - Sänds enbart digitalt, går att se inspelat i efterhand

Den sekretessbrytande grunden i OSL 10:2a och utkontraktering av informationshantering

 • Hur underlättar bestämmelsen utkontraktering av myndigheternas informationshantering?
 • Tillämplighetsfrågan – när kan regeln bli tillämplig?
 • Lagligheten – hur är det tillåtet att använda regeln och när anses informationen vara utlämnad?
 • Lämpligheten – när är det lämpligt säkerhetsmässigt att låta tredjepart ha tillgång till min information?

Conny Larsson,
advokat och partner,
Singularity Law

Hur kommer EU:s dataförordning (Data Act) att påverka vår digitala transformation?

 • Vad är syftet med Data Act och hur hänger den ihop med GDPR och skyddet för företagshemligheter?
 • Vilken data omfattas av Data Act?
 • Datalicenser och behovet av nya avtalstyper
 • Nya regler om oskäliga avtalsvillkor B2B för att skydda kundens intressen
 • Obligatoriska exitavtal för molntjänster för att förenkla vid byten av leverantör
 • Sanktioner och implementeringsfrågor

Daniel Lundqvist,
advokat och partner,
Advokatfirman Kahn Pedersen

Aktuella GDRP-domar lokalt och från EU – omvärldsbevakning och viktiga avgöranden att ha koll på

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Djupdykning i några viktiga beslut
 • Lärdomar att ta med dig framåt

Jessica Tressfeldt, advokat, Hannes Snellman

Konsekvensbedömning av Google Workspace i Östersunds Kommun efter tillsyn från IMY

 • Arbetet med konsekvensbedömning – samarbete mellan IT och juridik, arbetssätt och framtagande av mall
 • Resultat av konsekvensbedömningen – vilka tekniska åtgärder som krävdes?
 • Hur säkerställer vi att DPIA är ett levande dokument som uppdateras när nya funktioner som AI tillkommer?

Teddy Roswall, systemförvaltare och sakkunnig informationssäkerhet, Östersunds Kommun och Malin Antolin Persson, IT-upphandlare, Region Jämtland Härjedalen 

Juridik, cybersäkerhet, hot och innovation—hur bromsen är gasens bästa sidekick

 • Vilka cyberhot står vi inför och vad spelar juridiken för roll egentligen?
 • En geopolitisk och cyberjuridisk utblick mot EU, USA och Kina
 • Hotlandskap, risker och lagkrav som innovationsdrivare och möjligheter att göra gott

Levi Bergstedt, chefsjurist, Truesec

IFI reserverar sig för programändringar

13:40 - Kort paus

16:30 - Konferensen sammanfattas

16:45 - Konferensen avslutas

12:10 - Lunch

10:30 - Förmiddagspaus

14:30 - Eftermiddagspaus

15:45 - Kort paus