Agenda

09:00 IT-rättsforum inleds av dagens moderatorer

Caroline Sundberg, Advokat och Partner, Hannes Snellman och Conny Larsson, Advokat, Singularity Law

09:15 Keynote – The Digital Decade of the European Union

 • The vision for an EU fit for the digital age
 • What are the implications for companies, government agencies and citizens?
 • What can we expect in the next few years?

Eric Peters, Deputy Head of Unit DG CONNECT, European Commission

10:00- Förmiddagspaus

10:30 GDPR- uppdatering – nyheter, rättsfall och praxis

 • Nya tillsynsärenden och rättsfall lokalt och från EU-domstolen
 • Vad behöver du lära dig av domar och praxis?
 • Nyheter och trender inom GDPR

Agnes Hammarstrand, Advokat och Partner och
Johan Engdahl, Advokat och Partner, Delphi

11:15 Keynote – Reflections on the coming new Trans-Atlantic Data Privacy Framework

Max Schrems, Honorary Chairman, noyb

12:00 - Lunch

Spår A - Offentlig Sektor

13:00 Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

 • Skatteverkets upphandling och RFI – ta del av alla underlag
 • Hur genomför man ett lyckat test av helt nya lösningar och produkter?
 • Framgångsfaktorer för att lyckas samarbeta med andra aktörer med samma behov och skapa dialog med leverantörerna för att få sina behov mötta

Peter NordströmPeter Nordström
Strateg, Skatteverket

13:45 IT-avtal och offentliga upphandlingar i en föränderlig omvärld

 • Inflation, pandemi, komponentbrist och krig – vad säger juridiken när omvärldssituationen försvårar möjligheten att leverera enligt avtal?
 • Hur hanterar du en upphandlingsprocess när förutsättningarna ändras på vägen?
 • När kan man justera priser och villkor i en offentlig upphandlat kontakt?

Jonas ForzeliusJonas Forzelius
Advokat och Partner, Time Danowsky

Spår B - Privat sektor

13:00 Uppfyller din verksamhets integritetspolicy de ökade kraven? 

 • Vad omfattade IMYs beslut gällande Klarna Banks integritetspolicy som kom i våras?
 • Praktiska konsekvenser gällande kraven på våra integritetspolicys
 • Genomgång av relevanta brister och förslag på åtgärder
 • Så kan din verksamhet minimera brister – checklista

Cecilia Torelm TornbergCecilia Torelm Tornberg,
Advokat och Partner, MarLaw

13:45 Ransomwareattacker och juridisk incidentrespons – GDPR i verkligheten

 • Vad innebär en ransomware-attack för
  det drabbade bolaget juridiskt?
 • Hur står sig verksamhetens GDPR-rutiner vid en attack och vad händer vid skarpt läge?
 • Vad kostar fel beslut i förberedelsearbetet i form av tid, stress, arvoden och risk för sanktionsavgifter?

Levi BergstedtLevi Bergstedt,
Chefsjurist, Truesec

14:30 - Eftermiddagspaus

14:50 Statusuppdatering: Molnet och tredjelandsöverföringar ur ett juridiskt perspektiv

 • Trans-Atlantic Data Privacy Framework – vad är nuläget angående det nya avtalet för dataöverföring mellan EU och USA?
 • Vilka är våra utmaningar? – verksamhetsmässigt, avtalsmässigt och tekniskt

Caroline Sundberg, Advokat och Partner, Hannes Snellman

15:20 Molnmigrering och riskbedömning – vad är möjligt och lämpligt?

 • Kan man använda en riskbaserad approach i frågor om tredjelandsöverföring i ljuset av EDPB:s rekommendationer och dataskyddsmyndigheternas tillsynspraxis?
 • Hur ska man tänka och hur ska man göra en sådan riskbedömning?
 • Hur påverkar regulatoriska krav och andra branschspecifika regler

Daniel Lundqvist, Advokat och Partner, Kahn Pedersen

16:00 Hur kommer det juridiska landskapet att förändras i spåren av The Digital Decade?

 • GDPR, NIS, CSA, AI-förordningen med flera – var möts de och var skiljer de sig åt?
 • Hur samspelar de olika regelverken och initiativen från EU?
 • Så skapar du en överblick över alla delar för att förstå hur de hänger ihop

Lisa Lundin, Konsultchef och Director Juridik, Knowit

16:40 Summering av dagen

Caroline Sundberg, Advokat och Partner,
Hannes Snellman och Conny Larsson, Advokat, Singularity Law

16:50 - Konferensen avslutas

09:10 Lorum ipsum

 • Lorum ipsum

Förnamn Efternamn
Titel, Företag

Paneldiskussion

15:50 Lorem ipsum

 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum
 • Lorem ipsum

Modereras av

Stefan WahlbergFörnamn Efternamn
Titel, Företag

I panelen

Josefin RosénFörnamn Efternamn
Titel, Företag

Stanley GreensteinFörnamn Efternamn
Titel, Företag

Elisabeth VestinFörnamn Efternamn
Titel, Företag

IFI reserverar sig för programändringar

10:15 - Förmiddagspaus

11:15 - Kort paus

13:40 - Kort paus

15:45 - Kort paus