Agenda

IT-rättsforum inleds av dagens moderatorer

Caroline Sundberg, Advokat och Partner, Hannes Snellman och Conny Larsson, Advokat, Singularity Law

Sammanfattning: EU:s nuvarande och kommande regleringar inom digitalisering, data och säkerhet?

 • Status för kommande lagstiftning – vad är på gång?
 • Vad innehåller förslagen och vilket är syftet med dessa?
 • Hur vill EU reglera AI?
 • Hur hänger de olika regelverken ihop med varandra? Överlappningar och skillnader

Caroline Sundberg, Advokat och partner, Hannes Snellman 

Informationssäkerhet – hur hänger juridiken ihop med standarder och certifieringar?

 • Hur kan du dra nytta av standarder som ISO/IEC 27001 för att leva upp till regelverk som DORA och NIS?
 • Vilka fallgropar och framgångsfaktorer finns när man ska navigera mellan standarder och regelverk i efterlevnadsarbetet?
 • Cybersäkerhetsexpertens syn på den framväxande rättsliga regleringen av området

Fredrik Blix, Director Cybersecurity & Law, Knowit Insight 

Keynote

Data transfer EU-US – reflections on the current status

Max Schrems, Honorary Chairman, Noyb

Spår A - Offentlig Sektor

13:00 Digital samarbetsplattform för offentlig sektor

 • Skatteverkets upphandling och RFI – ta del av alla underlag
 • Hur genomför man ett lyckat test av helt nya lösningar och produkter?
 • Framgångsfaktorer för att lyckas samarbeta med andra aktörer med samma behov och skapa dialog med leverantörerna för att få sina behov mötta

Peter NordströmPeter Nordström
Strateg, Skatteverket

13:45 IT-avtal och offentliga upphandlingar i en föränderlig omvärld

 • Inflation, pandemi, komponentbrist och krig – vad säger juridiken när omvärldssituationen försvårar möjligheten att leverera enligt avtal?
 • Hur hanterar du en upphandlingsprocess när förutsättningarna ändras på vägen?
 • När kan man justera priser och villkor i en offentlig upphandlat kontakt?

Jonas ForzeliusJonas Forzelius
Advokat och Partner, Time Danowsky

Spår B - Privat sektor

13:00 Uppfyller din verksamhets integritetspolicy de ökade kraven? 

 • Vad omfattade IMYs beslut gällande Klarna Banks integritetspolicy som kom i våras?
 • Praktiska konsekvenser gällande kraven på våra integritetspolicys
 • Genomgång av relevanta brister och förslag på åtgärder
 • Så kan din verksamhet minimera brister – checklista

Cecilia Torelm TornbergCecilia Torelm Tornberg,
Advokat och Partner, MarLaw

13:45 Ransomwareattacker och juridisk incidentrespons – GDPR i verkligheten

 • Vad innebär en ransomware-attack för
  det drabbade bolaget juridiskt?
 • Hur står sig verksamhetens GDPR-rutiner vid en attack och vad händer vid skarpt läge?
 • Vad kostar fel beslut i förberedelsearbetet i form av tid, stress, arvoden och risk för sanktionsavgifter?

Levi BergstedtLevi Bergstedt,
Chefsjurist, Truesec

IFI reserverar sig för programändringar

10:15 - Förmiddagspaus

16:50 - Konferensen avslutas

11:15 - Kort paus

12:00 - Lunch

13:40 - Kort paus

15:45 - Kort paus